O surowcach

Rola surowców naturalnych w naszej gospodarce jest ogromna, są w większości używanych przez nas produktów. Ich wydobycie stale rośnie, a zasoby się kurczą. Równocześnie górnictwo powoduje poważne zanieczyszczenie środowiska i szkody społeczne. Tu wyjaśniamy jak bardzo istotne są to zjawiska.

Surowce a prawa pracownicze

Dla lokalnej ludności zatrudnienie w kopalni nie jest ani pewne ani – na dłuższą metę – korzystne. Robotnicy uzyskują zwykle bardzo niskie płace, czasem zmuszani są do pracy w nadgodzinach, a zdarza się, że nie dostają za nie wynagrodzenia. Często zatrudniani są na krótkoterminowych umowach, co oznacza, że nie są objęci ubezpieczeniami. Choć wydobycie w krajach Południa prowadzą potężne giełdowe korporacje, jednak brak wystarczającej kontroli nad nimi powoduje, że zdarzają się tam nawet tak poważne nadużycia jak praca dzieci.

Warunki pracy są często niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. W wielu przypadkach kopalnie ani pracownicy nie są wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia czy odzież ochronną, narażeni są więc na wypadki i długotrwałe oddziaływanie toksycznych substancji. Wielokrotnie pracownicy i lokalne społeczności bezskutecznie walczą o odszkodowania za pracę w szkodliwych warunkach, wypadki lub zanieczyszczenie środowiska.

Naruszane są też prawa pracowników do zrzeszania się. Zdarza się, że zarządy korporacji wydobywczych nie zezwalają na zakładanie związków zawodowych; tam zaś, gdzie związki zawodowe działają, bywają zastraszane, a karą za strajk bywają zwolnienia z pracy. Wiele przykładów naruszeń praw pracowniczych w przemyśle wydobywczym dokumentuje raport w języku polskim „Brudny zysk”, a także wiele raportów po angielsku.

Czytaj dalej